Tháng 11 năm 2017, BetterCre nhận đặt hàng xây dựng website mới cho Khoa Các Khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong 5 Khoa trực thuộc ĐHQGHN có nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu các khoa học liên ngành, liên lĩnh vực để tận dụng nguồn lực từ các đơn vị thành viên trong toàn ĐHQG.

Ban chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành kỳ vọng có thể xây dựng được một website mới cập nhật về công nghệ, giao diện hiện đại và hội nhập, chức năng thân thiện với người dùng, hỗ trợ đa ngôn ngữ để phục vụ nhu cầu tra cứu và quảng bá thông tin của nhiều đối tượng quan tâm đến Khoa.

Khoa cũng đưa mong muốn về việc website mới này vẫn thể hiện được tính liên ngành xuyên suốt trong tôn chỉ hoạt động của Khoa đồng thời đi theo các chỉ dẫn của ĐHQGHN về việc xây dựng website cho các đơn vị thành viên.

Phiên bản đầu tiên của website đã được hoàn thành vào ngày 25/11/2017, nhân đôi niềm vui cho năm học mới.

Tiền thân là khoa Sau đại học với lịch sử 15 năm xây dựng và trưởng thành, từ năm 2017, Khoa Các khoa học liên ngành được ĐHQGHN thành lập với hy vọng là đơn vị “đón sóng” đào tạo liên ngành của thế giới. Khoa đã có những chương trình đào tạo nhân sự chất lượng cao uy tín và thiết thực như Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học bền vững, Biến đổi khí hậu, Quản lý phát triển đô thị, Khoa học Di sản…

BetterCre cũng đã được tin chọn làm đơn vị sản xuất các tài liệu truyền thông cho các đơn vị uy tín như Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Kế toán, Đại học Ngoại thương; Trường Cao đẳng Công trình Đô thị; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield.

Xem website của Khoa Các Khoa học liên ngành tại đây.

close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.