PR Subscription - Phòng PR thuê ngoài trọn gói theo tháng

A subscription revenue model helps you capitalize on the compounding value of customer relationships.

Lựa chọn gói dịch vụ

Monthly Payments

$ 649

Per Month
 • Tư vấn lập kế hoạch PR hàng tháng
 • Mỗi tháng 6-8 hạng mục sản phẩm truyền thông: đã bao gồm viết, thiết kế, chụp ảnh, đăng fanpage & website
 • Mỗi tháng 1 gói thông tin sự kiện online/ offline
 • Mỗi quý 1 HTML Newsletter nội bộ/ khách hàng
 • Mỗi quý 1 vệt thông tin tới báo chí
 • Mỗi năm Làm mới bộ tài liệu giới thiệu doanh nghiệp/ báo cáo thường niên

Quarterly Payments

$ 549

Per Month
  • Tư vấn lập kế hoạch PR hàng quý
  • Mỗi tháng 6-8 hạng mục sản phẩm truyền thông: đã bao gồm viết, thiết kế, chụp ảnh, đăng fanpage & website
  • Mỗi tháng 1 gói thông tin sự kiện online/ offline
  • Mỗi quý 1 HTML Newsletter nội bộ/ khách hàng
  • Mỗi quý 1 vệt thông tin tới báo chí
  • Mỗi năm làm mới bộ tài liệu giới thiệu doanh nghiệp/ báo cáo thường niên

Yearly PaymentsRecommended

$ 449

Per Month
 • Tư vấn lập kế hoạch chiến lược năm
 • Mỗi tháng 6-8 hạng mục sản phẩm truyền thông: đã bao gồm viết, thiết kế, chụp ảnh, đăng fanpage & website
 • Mỗi tháng 1 gói thông tin sự kiện online/ offline
 • Mỗi quý 1 HTML Newsletter nội bộ/ khách hàng
 • Mỗi quý 1 Vệt thông tin tới báo chí
 • Mỗi năm làm mới bộ tài liệu giới thiệu doanh nghiệp/ báo cáo thường niên
Đăng ký dịch vụ

Lý do các đơn vị nên thuê dịch vụ PR trọn gói theo tháng của BetterCre:

Tiết kiệm chi phí, chất lượng công việc tốt hơn

Chỉ bằng chi phí chi trả cho 1 nhân sự PR fulltime, quý đơn vị có thể sử dụng nguồn lực của cả phòng PR với các chức năng chuyên trách: Planner, Content, Design, Video Editor…; thái độ làm việc cầu thị và trưởng thành.

Có thêm bạn đồng hành, giảm áp lực quản lý

Các quản lý thường phải suy nghĩ vì sao đơn vị của mình đãi ngộ cũng không tệ mà nhân sự phòng truyền thông lại hoạt động dưới kỳ vọng. BetterCre sẽ đồng hành với đơn vị tiến sâu vào tìm hiểu và tạo kết nối với các đối tượng trên thị trường.

Có thể tạm dừng dịch vụ bất cứ lúc nào, mối quan hệ vẫn ở đó

Giống như mọi hình thức subscription khác, gói thuê bao này của quý vị có thể tạm dừng bất cứ lúc nào. BetterCre vẫn luôn ở đó, cùng với các hiểu biết chuyên sâu của ngành nghề mình và sẵn sàng cho những sự hợp tác trong tương lai.