PR Foundations - Hệ thống truyền thông nền tảng của doanh nghiệp, tổ chức được xây dựng bằng việc chuẩn hóa các thông tin, hình ảnh thương hiệu và tạo dựng mối quan hệ với các tập công chúng.

Storytelling is the most powerful way to put ideas into the world.”

Robert McKee, Professor

Quy trình thực hiện

Liên hệ tư vấn

BƯỚC 1: NGHIÊN CỨU, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA THƯƠNG HIỆU

Trong bước đầu tiên, BetterCre sẽ gặp gỡ khách hàng để tìm hiểu về doanh nghiệp, tổ chức. Chúng tôi tập trung vào việc phỏng vấn các CxO của đơn vị để tìm ra những cá tính nổi bật của doanh nghiệp, tổ chức. Từ các hiểu biết ban đầu đó,  BetterCre sẽ nghiên cứu thị trường mà đơn vị đang tham gia và tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng nền tảng truyền thông của đơn vị. 

Sau bước này, chúng tôi sẽ gửi tới đơn vị các phương án phù hợp để xây dựng PR Foundations. 

BƯỚC 2: BIỂU ĐẠT THƯƠNG HIỆU

Ở bước này, BetterCre sẽ tư vấn biên soạn Hệ thống thông tin nền tảng, bao gồm: 

  • Câu chuyện thương hiệu
  • Hồ sơ năng lực 
  • Các tài liệu giới thiệu doanh nghiệp
  • Tài liệu bán hàng
  • Logo/Key Visual/Brand Guidelines
  • Brochure/Catalogue
  • Website/Landingpage
  • Bộ ảnh thương hiệu (theo 2 phong cách báo chí và thương mại)
  • Video giới thiệu doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ làm việc chi tiết trên 3 version cho đến khi bàn giao.

BƯỚC 3: PHỦ THÔNG TIN CỦA THƯƠNG HIỆU TRÊN CÁC KÊNH

Khi Hệ thống thông tin nền tảng được hoàn thiện là lúc các doanh nghiệp, tổ chức cần xây dựng nhận thức về thương hiệu của mình. Quý vị cần tạo ra sự giao tiếp với nội bộ doanh nghiệp và thị trường bên ngoài. 

BetterCre Agency sẽ tư vấn về thông tin đưa lên các kênh và tần suất duy trì thông tin trên từng kênh. Đồng thời, BetterCre có thể hỗ trợ đơn vị sản xuất các sản phẩm truyền thông và kết nối với báo chí.

BƯỚC 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR DUY TRÌ DANH TIẾNG CHO THƯƠNG HIỆU

Bước cuối cùng trong gói dịch vụ PR Foundations là tư vấn xây dựng chiến lược PR duy trì danh tiếng cho thương hiệu. 

BetterCre sẽ giúp các đơn vị trả lời loạt câu hỏi: Chúng tôi nên xuất hiện ở đâu, xuất hiện vào thời gian nào, xuất hiện với thông tin và diện mạo ra sao, xuất hiện với tần suất như thế nào? Đầu tư bao nhiêu cho hoạt động PR và thu về những gì? Từ đó, hình thành chiến lược PR (PR Stategy).

PR Foundations by BetterCre

Catalogue: Visimex

May 13, 2019

Profile: DeeDee Animation Studio

May 13, 2019

Profile: TNG

May 13, 2019

Brochure: CSIP IIP

March 25, 2018

Internal Magazine: Vinschool

February 7, 2018

Profile: BTV MC Dương Sơn Lâm VTV24

May 26, 2017

Profile: Kamala Aesthetic Centre

March 25, 2017

Nhựa Đồng Nai – DNP Profile

February 13, 2017

Profile: SEPO

September 23, 2016

Catba Station Travel Agency

October 20, 2015

Bất động sản Golden

March 23, 2015