Overview

BetterCre đã xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu mới cho Xưởng thực hành cuộc sống. Đây là một trong những job ý nghĩa mà ekip BetterCre được chung tay hướng tới cộng đồng giáo dục sớm cho trẻ em.

XƯỞNG THỰC HÀNH CUỘC SỐNG được bảo trợ bởi Tổ chức giáo dục Quốc Tế ENVIS và tổ chức LVEP: là một tổ chức phi lợi nhuận, được UNESCO ủng hộ và được ủy ban quốc gia về UNICEF của Tây Ban Nha, tổ chức BKO bảo trợ với sự cố vấn của nhóm chuyên gia giáo dục UNICEF (New York).

Sứ mệnh của XTHCS là giúp trẻ phát triển trí thông minh cảm xúc, trí thông minh xã hội, làm chủ tư duy tài chính và hoàn thiện các kỹ năng giúp trẻ tự lập, tự chủ và trưởng thành.

Project

Thiết kế logo

Client

Xưởng thực hành cuộc sống

What We Did

Consult

Logo Design

Brand Identity Design

Leave a Reply