Overview

SEPO là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và triển khai các hoạt động nâng cao năng suất, dưới hình thức tư vấn trực tiếp và đào tạo theo khoá cũng như đào tạo onsite trực tiếp tại doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu và sự thấu hiểu nhuần nhuyễn thi trường, SEPO đã và đang tư vấn, đào tạo, đồng thời triển khai thành công các hoạt động nâng cao năng suất cho gần 50 đối tác như DAMEN Shipyard, Nha Be Garment Company, Meiko Japan, ANZ Bank Vietnam, Samsung Vietnam, CrucialTec, Long Phuong…

Bằng việc áp dụng những công cụ quản lý quản trị tiên tiến giúp nâng cao năng suất chất lượng như LEAN và 6Sigma, SEPO mong muốn góp phần tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và thúc đẩy nền sản xuất Việt Nam phát triển, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn lực con người để đáp sự ổn định và phát triển bền vững. Tìm đến BetterCre, SEPO chọn sử dụng dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu và xây dựng hồ sơ năng lực doanh nghiệp với mong muốn góp phần nâng cao vị thế và giá trị doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế

Project

SEPO Brand Identity

Client

SEPO

What We Did

Brand Identity, Company Profile

Leave a Reply