Overview

“Minions get green” là sản phẩm thuộc nhóm chủ đề thứ hai trong series dự án chuyển thể nội dung cuốn Cẩm nang sống xanh từ dạng ký tự sang dạng đồ họa.

 

Cẩm nang Sống Xanh là tài liệu chứa đựng hơn 80 lời khuyên thuộc 8 chủ đề giúp xây dựng những thói quen sống bền vững.

Cuốn cẩm nang được phát triển bởi GetGreen Việt Nam, được tài trợ bởi Liên minh châu Âu EU và SwitchAsia.

Project

Minions get green

Client

NGO Getgreen

What We Did

Sáng tạo kịch bản và vẽ minh hoạ

Leave a Reply