Overview

Dự án “Avengers get green” là dự án mà BetterCre là đơn vị cung cấp giải pháp hình minh hoạ vẽ tay cho NGO Getgreen.

Các nội dung trong dự án được trích từ cuốn Cẩm nang Sống Xanh, chứa đựng hơn 80 lời khuyên thuộc 8 chủ đề giúp xây dựng những thói quen sống bền vững.

 

 

Phần project này trích dẫn chủ đề:
01 – Rác thải sinh hoạt
02 – Đi siêu thị
03 – Là một “tá điền” thành thị

Việc xây dựng và truyền thông cho cuốn cẩm nang được tài trợ bởi Liên minh châu Âu EU và SwitchAsia.

 

Project

Avengers get green

Client

Getgreen NGO

What We Did

Sáng tạo nội dung: Bạch Dương, Phương Nhung
Sáng tạo ý tưởng hình họa: Huy Trung, Tuấn Việt
Animation & Illustration: Tuấn Việt

Leave a Reply