Overview

24/4/2017, BetterCre đã hoàn thành video clip giới thiệu dịch vụ dưới dạng motion graphic cho Công ty CMC InfoSec (CISE). Sản phẩm truyền thông này được sản xuất và tinh chỉnh trong vòng hơn 3 tuần, nhằm mục đích quảng bá cho giải pháp an ninh mạng của CMC InfoSec.

Qua 2 phút 27 giây, video clip đã cho thấy mối nguy từ mất an toàn trong thời đại bùng nổ công nghệ, đồng thời giới thiệu những đặc tính vượt trội của giải pháp an ninh mạng từ CMC InfoSec – CMC Internet Security Enterprise. Đây là giải pháp tổng thể dành cho máy chủ, là giải pháp quản lý tập trung trên diện rộng dành cho các doanh nghiệp, tổ chức. Ấn phẩm truyền thông này giúp các doanh nghiệp có được một cái nhìn sâu hơn về dịch vụ, từ đó hiểu rõ cách bảo đảm an toàn mạng cho hệ thống của chính mình.

Project

CMC Internet Security Enterprise Promo (CISE)

Client

CMC Infosec

What We Did

Motion Graphic, Promo Video Production

Leave a Reply