Overview

Video giới thiệu tổng quan về tập đoàn công nghệ CMC thực hiện bởi BetterCre trong tuần đầu tháng 2/2016.

Video được trình chiếu trong triển lãm công nghệ tại Nhật Bản

Project

CMC – Corporate TVC

Client

CMC Corporation

What We Did

Motion Graphic, Video Production

Leave a Reply