Overview

Chiến dịch xã hội #toisogi do Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life tổ chức hướng tới khuyến khích người đàn ông nói ra những điều họ lo sợ. Bạn có thể chia sẻ về bản thân hay về những người đàn ông trong đời mình. Từ những chia sẻ của bạn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người, để cùng đi qua, để đồng lòng và trên hết là để cải thiện chất lượng sống của tất cả chúng ta.

BetterCre đã đồng hành cùng MBAL lan toả chiến dịch xã hội ý nghĩa #Toisogi để giúp những người đàn ông được nói lên nỗi sợ của mình cũng như kêu gọi sự thấu hiểu từ cộng đồng

Project

Chiến dịch xã hội #Toisogi

Client

Hãng bảo hiểm MB Ageas Life

What We Did

Branding campaign

Leave a Reply