Overview

Catba Station là một travel agency trẻ, hướng tới khách du lịch nước ngoài. Các bạn là tập hợp của những người trẻ hiện đại, năng động, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trải nghiệm thực sự.

Gặp được BetterCre ở lối tư duy làm việc nhanh nhẹn, khoáng đạt và guu thẩm mỹ thiết kế tốt, Catba Station đã hợp tác chặt chẽ để nhanh chóng thực hiện xong cuốn Brochure giới thiệu tour du lịch của các bạn. 

Project

Catba Station Brochure Design

Client

Catba Station

What We Did

Consulting

Brochure Design

Leave a Reply