Mời bạn xem các dự án chúng tôi đã thực hiện

Minh hoạ: Smarta

Minh hoạ: Smarta

May 28, 2021

Smarta Website

Smarta Website

May 28, 2021

Tranh minh hoạ: VTC Mobile

Tranh minh hoạ: VTC Mobile

May 26, 2021

Profile: MasOffer

Profile: MasOffer

May 15, 2021

Sách ảnh tổng kết dự án: Hành trình Gieo lại hạt giống niềm vui – Basicneeds Vietnam

Sách ảnh tổng kết dự án: Hành trình Gieo lại hạt giống niềm vui – Basicneeds Vietnam

May 11, 2021

Profile: AIV Group

Profile: AIV Group

April 5, 2021

Logo: VCS Express

Logo: VCS Express

February 19, 2021

Profile: VCS Express

Profile: VCS Express

February 9, 2021

Profile: iNhandao

Profile: iNhandao

January 10, 2021

Nội san: NutriCare

Nội san: NutriCare

December 24, 2020

Logo: Lobeo Art

Logo: Lobeo Art

December 15, 2020

Newsletter: Vinhomes

Newsletter: Vinhomes

October 24, 2020

Crabit

Crabit

June 29, 2020

Eureka Snack

Eureka Snack

June 29, 2020

Booklet: CSIP – EFD 2018

Booklet: CSIP – EFD 2018

May 13, 2019

Catalogue: Visimex

Catalogue: Visimex

May 13, 2019

Profile: DeeDee Animation Studio

Profile: DeeDee Animation Studio

May 13, 2019

Profile: TNG

Profile: TNG

May 13, 2019

Promo Video: MBAL #toisogi

Promo Video: MBAL #toisogi

May 13, 2019

Ỷ Vân Hiên Website

Ỷ Vân Hiên Website

July 24, 2018

Anual Report: DNP 2018

Anual Report: DNP 2018

May 24, 2018

Brochure: CSIP IIP

Brochure: CSIP IIP

March 25, 2018

Internal Magazine: Vinschool

Internal Magazine: Vinschool

February 7, 2018

Promo Video: TomoChain

Promo Video: TomoChain

January 30, 2018

Explainer Video: Tomo Coin and Tomo APP Introduction

Explainer Video: Tomo Coin and Tomo APP Introduction

December 16, 2017

Landing Page: FUNIX FPT

Landing Page: FUNIX FPT

August 29, 2017

Brand Identity: Xưởng thực hành cuộc sống

Brand Identity: Xưởng thực hành cuộc sống

July 3, 2017

Profile: BTV MC Dương Sơn Lâm VTV24

Profile: BTV MC Dương Sơn Lâm VTV24

May 26, 2017

Explainer Video: CMC Internet Security Enterprise (CISE) 2017

Explainer Video: CMC Internet Security Enterprise (CISE) 2017

April 24, 2017

Profile: Kamala Aesthetic Centre

Profile: Kamala Aesthetic Centre

March 25, 2017

Nhựa Đồng Nai – DNP Profile

Nhựa Đồng Nai – DNP Profile

February 13, 2017

Tranh minh hoạ: Sách Ô Mai Hồng Lam

Tranh minh hoạ: Sách Ô Mai Hồng Lam

October 8, 2016

Brand Identity: GEF Vietnam – BMIMEDIA UK

Brand Identity: GEF Vietnam – BMIMEDIA UK

September 29, 2016

Catalogue: Raw Juicery

Catalogue: Raw Juicery

September 23, 2016

Profile: SEPO

Profile: SEPO

September 23, 2016

Oricell by Nguyễn Loan

Oricell by Nguyễn Loan

July 4, 2016

CMC – Corporate TVC

CMC – Corporate TVC

March 1, 2016

Catba Station Travel Agency

Catba Station Travel Agency

October 20, 2015

VinRetail – Bộ tranh Trung thu về với mẹ

VinRetail – Bộ tranh Trung thu về với mẹ

September 26, 2015

A. O. Smith

A. O. Smith

August 20, 2015

Logo: VietTrang Handicraft

Logo: VietTrang Handicraft

July 25, 2015

Getgreen NGO – Giao thông thông minh

Getgreen NGO – Giao thông thông minh

June 28, 2015

Getgreen NGO – Minions getgreen

Getgreen NGO – Minions getgreen

June 28, 2015

GetGreen NGO – Cẩm nang sống xanh

GetGreen NGO – Cẩm nang sống xanh

June 4, 2015

Alessandro Luigi

Alessandro Luigi

March 24, 2015

Honda Vũ Hoàng Lê

Honda Vũ Hoàng Lê

March 24, 2015

Bất động sản Golden

Bất động sản Golden

March 23, 2015

Sự kiện mở bán – Đất Xanh Miền Trung

Sự kiện mở bán – Đất Xanh Miền Trung

March 23, 2015

Sơn Bách Khoa  – Polychemico

Sơn Bách Khoa – Polychemico

March 23, 2015