Tháng 7/2016, BetterCre và khách hàng là Khoa Báo chí & Truyền thông – Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG HN) đã tiến hành nghiệm thu thành công dự án xây dựng nhận diện thương hiệu và website cho Khoa.

2016t7-bettercre-nghiem-thu-fjc

Logo và Website mới đã được hoàn thành trước thềm kỳ tuyển sinh năm học mới 2016 – 2017, đóng góp vào quá trình cung cấp tìm hiểu thông tin cho quý vị phụ huynh học sinh và các em thí sinh đang có nguyện vọng đăng ký tham gia vào khoa.

Khoa Báo chí & Truyền Thông – ĐHKHXHNV (ĐHQG HN) là một trong số ít các đơn vị uy tín được phép đào tạo và dẫn đầu trong nghiên cứu chuyên ngành báo chí, PR trong cả nước.

close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.