“Truyền thông cho các doanh nghiệp khởi nghiệp” trong MIN No.3 lần này là một món quà cho chính các đối tác và độc giả là các startups của MIN trong thời gian vừa qua và trong tương lai. Đây là số đầu tiên của MIN với nội dung về “Truyền thông cho các Doanh nghiệp khởi nghiệp”, nhưng chắc chắn không phải là số cuối cùng.

Rất nhiều Startup cho rằng PR là không cần thiết, bởi nó lãnh phí cả về mặt thời gian và ngân sách. Và rằng nếu các bạn tốt và vượt trội, thì các bạn chẳng cần đến PR để làm gì. Quan điểm này thực ra rất sai lầm. MIN No.3 ra đời với chủ đề “Truyền thông cho Doanh nghiệp khởi nghiệp” sẽ mang tới nhiều nội dung hữu ích, lý thú và quan trọng là rất thực tếcho các bạn tham khảo và đối chiếu với những vấn đề đang diễn ra thực tế tại doanh nghiệp nhỏ của mình, từ đó rút ra những kinh nghiệm quan tâm đến PR đúng mực hơn và sớm hơn.

Chúc các bạn thành công hơn trên con đường khởi nghiệp, và đặc biệt là trong các hoạt động truyền thông. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành và tư vấn miễn phí các hoạt động Truyền thông & Marketing dành cho các Startups Việt Nam.

Make It Noise(MIN) là bản tin PR/Marketing được thực hiện bởi BetterCre Agency xuất bản và phân phối miễn phí hàng tháng qua kênh Email.

close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.