Từ 10/10/2016 đến 1/12/2016 vừa qua, dự án “Thiết kế Nhận diện Thương hiệu” bao gồm logo và bộ ấn phẩm văn phòng cơ bản (namecard, giấy mời, phong bì, chữ kí email, bìa folder) của BetterCre dành cho Khoa Kế toán và Kiểm toán trường Đại học Ngoại thương (FAA) đã được hoàn thành và nghiệm thu nhanh chóng.

  • Mong muốn ban đầu của Client và Giải pháp của BetterCre

Tìm đến BetterCre, FAA mong muốn đem lại diện mạo mới mẻ và chuyên nghiệp cho văn phòng khoa qua bộ nhận diện thương hiệu kết hợp hài hòa giữa logo truyền thống của trường và đặc trưng riêng của khoa. Với yêu cầu từ brief này, BetterCre đã cho ra đời bộ nhận diện thương hiệu với những ý nghĩa đặc biệt.

 

Dưới đây là một số phương án BetterCre đã phát triển:

 

và phương án được lựa chọn

Nhân diện cơ bản của Logo

  • Tiến độ thực hiện:

Sau hơn 1 tháng triển khai, dự án “Thiết kế Nhận diện Thương hiệu” cho FAA đã được nghiệm thu. Dự án này có thể chưa phải là thiết kế sáng tạo nhất, nhưng là dự án có sự hợp tác rất ăn ý giữa client và agency. Với phương châm “chậm mà chắc”, thiết kế logo được lựa chọn thực sự có thể đại diện cho tinh thần và cá tính của FAA.

  • Về Client – khoa Kế toán và Kiểm toán Đại học Ngoại thương

Ra đời vào tháng 7/2016, Khoa Kế toán – Kiểm toán Đại học Ngoại thương đang nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ, định hướng phát triển đề ra nhằm khẳng định vị thế của mình trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước. Vì thế, xây dựng nhận diện thương hiệu chính là một trong những hoạt động quan trọng nhằm giữ vững thương hiệu của trường Đại học Ngoại thương nói chung, FAA nói riêng.

  • Về dịch vụ của BetterCre trong lĩnh vực giáo dục

Với mong muốn có thể đóng góp phần nhỏ vào một nền giáo dục chất lượng hơn, BetterCre luôn nỗ lực để hỗ trợ tốt nhất các tổ chức giáo dục – để mỗi khách hàng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của BetterCre như BMI, Đại học Bách khoa Hà Nội… đều có thể nhận được dịch vụ nhanh nhất, hiệu quả với thủ tục tinh gọn nhất. Bởi với chúng tôi, giáo dục luôn là lĩnh vực cần được cả xã hội quan tâm và đầu tư.

Cùng theo dõi các dự án hay ho khác của BetterCre tại website Dự án.

close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.