Plato từng nói: “Nếu quan sát đủ lâu bạn sẽ thấy sức sáng tạo của Chúa trong từng chi tiết”.

Dịch vụ được yêu thích

PR Foundations

80%

PR Subscription

85%

PR Campaign

95%

CSR Campaign

80%

Định vị

BetterCre là một doanh nghiệp tư vấn và thực thi chiến dịch truyền thông.

Sứ mệnh

BetterCre mang tới dịch vụ PR tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân; góp phần làm bền vững thị trường truyền thông Việt Nam.

Tầm nhìn

Tới 2025, BetterCre đi cùng SMEs, trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông cho các đơn vị sáng tạo đổi mới dẫn đầu Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Thông tin giá trị , Hình ảnh chất lượng, Tư duy quốc tế, Hợp tác bền vững

Hỗ trợ xã hội

Tư vấn, chia sẻ kiến thức

BetterCre tư vấn nâng cao năng lực quản lý truyền thông cho trưởng bộ phận, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao năng lực

BetterCre tổ chức đào tạo ngắn nâng cao năng lực và phát triển kỹ năng nghề nghiệpcho các chuyên viên PR tại các đơn vị.

Hỗ trợ phát triển

BetterCre có chính sách giá ưu đãi với các tổ chức phát triển, các dự án xã hội, các Hiệp hội.