Plato từng nói: “Nếu quan sát đủ lâu bạn sẽ thấy sức sáng tạo của Chúa trong từng chi tiết”.

Dịch vụ được yêu thích

Sản xuất nội dung truyền thông có chiều sâu

80%

Vận hành chiến dịch truyền thông tạo nhận biết thương hiệu

85%

Thiết kế ấn phẩm truyền thông, thương hiệu hiệu quả

95%

Vận hành các chiến dịch truyền thông xã hội

80%

Định vị

BetterCre là một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ truyền thông và thương hiệu.

Sứ mệnh

BetterCre mang tới dịch vụ Truyền thông và Thương hiệu tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân; góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các tổ chức/ doanh nghiệp Việt Nam.

Tầm nhìn

Tới 2025, BetterCre đi cùng SMEs, trở thành tên tuổi cung cấp dịch vụ truyền thông và thương hiệu cho các đơn vị sáng tạo đổi mới dẫn đầu Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Thông tin giá trị , Hình ảnh chất lượng, Tư duy quốc tế, Hợp tác bền vững

Hỗ trợ xã hội

Tư vấn, chia sẻ kiến thức

BetterCre tư vấn nâng cao năng lực quản lý truyền thông cho trưởng bộ phận, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao năng lực

BetterCre tổ chức đào tạo ngắn nâng cao năng lực và phát triển kỹ năng nghề nghiệpcho các chuyên viên PR tại các đơn vị.

Hỗ trợ phát triển

BetterCre có chính sách giá ưu đãi với các tổ chức phát triển, các dự án xã hội, các Hiệp hội.

Bắt đầu một dự án gì đó cùng nhau nhé!