Mời bạn xem các dự án chúng tôi đã thực hiện

CSIP – EFD Bookleet 2018

CSIP – EFD Bookleet 2018

May 13, 2019

Catalogue/Giới thiệu Visimex

Catalogue/Giới thiệu Visimex

May 13, 2019

DeeDee Animation Studio/ Profile

DeeDee Animation Studio/ Profile

May 13, 2019

Thiết kế profile hồ sơ năng lực công ty TNG

Thiết kế profile hồ sơ năng lực công ty TNG

May 13, 2019

Chiến dịch xã hội Tôi sợ gì

Chiến dịch xã hội Tôi sợ gì

May 13, 2019

CSIP – EFD Brochure Design

CSIP – EFD Brochure Design

March 25, 2018

Vinschool Magazine

Vinschool Magazine

February 7, 2018

TomoChain Introduction Video

TomoChain Introduction Video

January 30, 2018

Tomo Coin and Tomo APP Introduction

Tomo Coin and Tomo APP Introduction

December 16, 2017

FUNiX Landing Page

FUNiX Landing Page

August 29, 2017

Xưởng thực hành cuộc sống

Xưởng thực hành cuộc sống

July 3, 2017

BTV MC Dương Sơn Lâm

BTV MC Dương Sơn Lâm

May 26, 2017

CMC Internet Security Enterprise Promo (CISE) – May 2017

CMC Internet Security Enterprise Promo (CISE) – May 2017

April 24, 2017

Kamala Aesthetic Centre

Kamala Aesthetic Centre

March 25, 2017

Nhựa Đồng Nai – DNP Profile

Nhựa Đồng Nai – DNP Profile

February 13, 2017

Ô Mai Hồng Lam – Minh hoạ sách

Ô Mai Hồng Lam – Minh hoạ sách

October 8, 2016

GEF Vietnam – BMIMEDIA (UK)

GEF Vietnam – BMIMEDIA (UK)

September 29, 2016

Raw Juicery

Raw Juicery

September 23, 2016

SEPO

SEPO

September 23, 2016

Oricell by Nguyễn Loan

Oricell by Nguyễn Loan

July 4, 2016

CMC – Corporate TVC – Motion Graphic

CMC – Corporate TVC – Motion Graphic

March 1, 2016

CATBA STATION Travel Agency

CATBA STATION Travel Agency

October 20, 2015

VinRetail – Bộ tranh Trung thu về với mẹ

VinRetail – Bộ tranh Trung thu về với mẹ

September 26, 2015

VietTrang Handicraft

VietTrang Handicraft

July 25, 2015

Getgreen NGO – Giao thông thông minh

Getgreen NGO – Giao thông thông minh

June 28, 2015

Getgreen NGO – Minions getgreen

Getgreen NGO – Minions getgreen

June 28, 2015

GetGreen NGO – Cẩm nang sống xanh

GetGreen NGO – Cẩm nang sống xanh

June 4, 2015

Alessandro Luigi

Alessandro Luigi

March 24, 2015

Honda Vũ Hoàng Lê

Honda Vũ Hoàng Lê

March 24, 2015

Bất động sản Vàng

Bất động sản Vàng

March 23, 2015

Đất Xanh Miền Trung – Sự kiện mở bán

Đất Xanh Miền Trung – Sự kiện mở bán

March 23, 2015

Sơn Bách Khoa  – Polychemico

Sơn Bách Khoa – Polychemico

March 23, 2015

Silk Road Pacific

Silk Road Pacific

March 23, 2015

De Leah Fashion

De Leah Fashion

March 23, 2015