Thiết kế Logo và Nhận diện thương hiệu - BetterCre Creative AgencyBetterCre Creative Agency

Thiết kế Logo và Nhận diện thương hiệu

Thiết kế Logo & Nhận diện thương hiệu

  • Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một tổ chức/dự án bằng hệ thống văn từ và biểu tượng.
  • Hãy để BetterCre khoác tấm áo mới hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị Anh Chị.
  • Hệ thống này sẽ đi từ logo, keyvisual phát triển thành hệ thống nhận diện văn phòng như namecard/letterhead/phong bì,
  • tài liệu in ấn quảng cáo như bảng biển, profile, brochure, leaflet, nhận diện số cho website, fanpage, youtube...
  • Thiết kế logo
  • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines)
  • Thiết kế các ứng dụng nhận diện thương hiệu

Các gói dịch vụ

Giải thích thuật ngữ

Logo là hình ảnh đại diện cho thương hiệu. Một số tiêu chí của một logo tốt: dễ nhận biết, dễ nhớ, gây ấn tượng tốt, thể hiện cá tính thương hiệu, thể hiện được thông điệp mà thương hiệu muốn chuyển tải
Key Visual là những hình ảnh chủ đạo, xuất hiện xuyên suốt trong các ấn phẩm thiết kế của thương hiệu, giúp khách hàng nhận diện được các ấn phẩm của thương hiệu
Brand Guidelines là cẩm nang thiết kế nhận diện thương hiệu, gồm các quy chuẩn về logo, màu sắc, font chữ và hướng dẫn sử dụng các yếu tố nhận diện thương hiệu trong các hoàn cảnh khác nhau.

Xem danh mục nhận diện thương hiệu

Một số dự án thiết kế nhận diện thương hiệu