DỊCH VỤ SẢN XUẤT NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG

SOCIAL CONTENT SONG NGỮ

Thế giới phẳng, và mọi nội dung quảng bá trên các trang mạng xã hội nên được trình bày ở tối thiểu hai thứ tiếng. BetterCre cung cấp dịch vụ sản xuất nội dung tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG

Khách hàng thường dễ dàng kiểm soát các kênh truyền thông nhưng không có gì đủ “đắt” để đăng lên đó. BetterCre có thể giúp nghiên cứu và triển khai nội dung truyền thông chất lượng cao theo chiến lược xuyên suốt hoặc theo từng giai đoạn.

NỘI DUNG KHỞI TẠO

Doanh nghiệp mới thành lập hoặc cần tổ chức sản xuất lại các nội dung giới thiệu năng lực. BetterCre nghiên cứu, thiết lập hệ thống thông tin giới thiệu ban đầu để tạo nền móng cho khách hàng trong việc quản lý thông tin.

BÀI VỞ LẺ LẺ

Nhãn hoặc các agency đã có sẵn chiến dịch nhưng thiếu cây viết sắc sảo? BetterCre có thể giúp một tay. Bài quảng cáo, bài PR, bài tường thuật sự kiện, bài chân dung nhân vật, bài phân tích vấn đề khoa học… BetterCre đều có cây viết phù hợp.