CONTENT HOUSE

A1. SẢN XUẤT NỘI DUNG “ĐẮT”

Khách hàng thường dễ dàng kiểm soát các kênh truyền thông nhưng không có gì đủ “đắt” để đăng lên đó. BetterCre giúp sản xuất thông điệp, tin bài theo từng giai đoạn.

A3. THỰC THI CHIẾN DỊCH PR

Vận hành chiến dịch PR ở Việt Nam gặp nhiều rủi ro do phải kết nối nhiều nhà cung cấp một lúc. BetterCre có kinh nghiệm trong việc vận hành những dự án truyền thông kéo dài.

A2. GÓI PR KHỞI TẠO

Chỉ trong vòng 1 tuần làm việc, BetterCre sẽ giúp khách hàng ngay lập tức thiết lập hệ thống thông tin giới thiệu ban đầu để phục vụ quảng bá, mở rộng kinh doanh.

A4. TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC PR

BetterCre có thể trở thành đơn vị tư vấn để định hình lại bộ máy PR của doanh nghiệp với đầy đủ chiến lược, kế hoạch hoạt động, mô tả công việc, quy trình điều phối công việc thực tế.