Content
House

A1. GÓI PR KHỞI TẠO

BetterCre sẽ giúp khách hàng ngay lập tức thiết lập hệ thống thông tin giới thiệu ban đầu để việc quản lý thông tin và kiểm soát các mối quan hệ trong truyền thông được hiệu quả.

A3. THỰC THI PR CAMPAIGN

Để giúp doanh nghiệp có được những chiến dịch quảng bá tốt, BetterCre sẵn sàng cùng bàn bạc, tư vấn, thiết kế, đề xuất và thực hiện các chiến dịch PR – Marketing tích hợp.

A2. TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC PR

BetterCre có thể trở thành đơn vị tư vấn để định hình lại bộ máy PR – Marketing của doanh nghiệp với đầy đủ chiến lược, kế hoạch hoạt động, mô tả công việc, quy trình điều phối công việc thực tế.

A4. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC

Khách hàng thường dễ dàng kiểm soát các kênh truyền thông nhưng không có gì đủ “đắt” để đăng lên đó. BetterCre có thể giúp nghiên cứu và triển khai nội dung truyền thông chất lượng cao theo chiến lược xuyên suốt hoặc theo từng giai đoạn.