Giới thiệu về BetterCre

Khởi đầu từ việc tìm kiếm những giá trị tốt hơn...

Một số dịch vụ được yêu thích

Brand Identity Design

80%

Web/App UI Design

85%

Video Motion Graphic Editing

95%

Commercial Photoshoot

75%

Định vị

BetterCre là một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thiết kế đồ hoạ chất lượng cao, tập trung theo hướng nghiên cứu các giải pháp giúp khách hàng tối ưu hiệu quả cho các hoạt động truyền thông.

Sứ mệnh

Sứ mệnh tồn tại của BetterCre đó là góp phần làm bền vững thị trường thiết kế đồ hoạ, làm tốt hơn cho thị trường truyền thông của miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tầm nhìn

Trong 5 năm đầu ra đời, BetterCre đặt tầm nhìn trở thành doanh nghiệp đáng tin cậy nhất tại thị trường miền Bắc Việt Nam trong triển khai các dịch vụ thiết kế phục vụ quảng bá.

Giá trị cốt lõi

Các giá trị mà BetterCre theo đuổi

TÍNH NGHIÊN CỨU

Ở BetterCre chúng tôi thực sự coi trọng công tác nghiên cứu. Chúng tôi nghiên cứu mỗi ngày.

TÍNH MỤC ĐÍCH

Chúng tôi luôn làm rõ mục đích của mỗi sản phẩm mình tạo ra trong bối cảnh truyền thông. Điều đó giúp các sản phẩm gần hơn với mong muốn của khách hàng.

TÍNH QUỐC TẾ

Khách hàng muốn "tây". Chúng tôi làm rõ sự "tây" đó mà đưa hợp lý vào các thiết kế của mình.

HỢP TÁC BỀN VỮNG

BetterCre mong muốn được hợp tác với tất cả các đơn vị/ cá nhân có thiện chí và chung lý tưởng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

BetterCre có nhiều hỗ trợ đặc biệt đến xã hội

Tư vấn chia sẻ kiến thức

Chúng tôi có nhiều chính sách hàng tháng giúp tư vấn nâng cao năng lực quản lý truyền thông cho trưởng bộ phận, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao kỹ năng

Chúng tôi có những chương trình trao đổi, đào tạo ngắn nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp liên quan cho các chuyên viên PR, Marketing, Thiết kế đồ họa tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Hỗ trợ triển khai dịch vụ

Chúng tôi miễn phí hoặc ưu đãi chi phí sử dụng dịch vụ đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các dự án xã hội, khối các cơ quan hành chính sự nghiệp như trường học, bệnh viện.