Khởi đầu từ việc tìm kiếm những giá trị tốt hơn

Dịch vụ được yêu thích

Brand Identity Design

80%

Web/App UI Design

85%

Video Motion Graphic Editing

95%

Commercial Photoshoot

75%

Định vị

BetterCre là một doanh nghiệp sáng tạo nội dung truyền thông đa phương tiện.

Sứ mệnh

BetterCre tồn tại để đó là góp phần làm bền vững thị trường truyền thông của miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tầm nhìn

Tới 2025, BetterCre sẽ trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ sản xuất nội dung truyền thông cho các doanh nghiệp top đầu mỗi thị trường.

Giá trị cốt lõi

(1) Ưu tiên thông tin giá trị (2) Duy mỹ (3)Hướng tới các chuẩn quốc tế (4) Hợp tác bền vững (5) Vượt khó, cống hiến

Hỗ trợ xã hội

Tư vấn chia sẻ kiến thức

Chúng tôi có nhiều chính sách hàng tháng giúp tư vấn nâng cao năng lực quản lý truyền thông cho trưởng bộ phận, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao kỹ năng

Chúng tôi có những chương trình trao đổi, đào tạo ngắn nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp liên quan cho các chuyên viên PR, Marketing, Thiết kế đồ họa tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Hỗ trợ triển khai dịch vụ

Chúng tôi miễn phí hoặc ưu đãi chi phí sử dụng dịch vụ đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các dự án xã hội, khối các cơ quan hành chính sự nghiệp.